Flatåsen skolekorps er et skolekorps for barn og unge i nærmiljøet rundt Flatåsen, Romolslia, Kolstad og Saupstad. Vi inndelt i  en musikk- og en drillavdeling. Korpset deltar på konkurranser, stevner, konserter og selvsagt på 17. mai. I skolekorpset kan alle mellom 7 og 20 år være medlemmer. Vi har svært dyktige dirigenter og instruktører som leder alle fellesøvelser og er ansvarlig for det musikalske og artistiske i korpset.


MUSIKK

Aspiranter
 Vi har rekruttering på våren i 2., 3. og 4. klasse. Barna prøver instrumenter og får et utlevert i mai. Den individuelle instrumentopplæringen gis gjennom Trondheim Kommunale Kulturskole, ved at vi hjelper dere foreldre/foresatte å søke plass.
Juniorkorps
Etter aspirantperioden som varer et år, blir medlemmene tatt opp i juniorkorpset. Den individuelle undervisning på instrumentet i regi av kulturskolen fortsetter som tidligere.
Hovedkorpset
Etter juniorperioden som varer et år, blir medlemmene tatt opp i hovedkorpset, også i hovedkorpset fortsetter den individuelle øvingene i regi kulturskolen.  

Fellesøvingene vil på skje onsdager, etter skoletid på Flatåsen skole - Øvre bygg.

Følgende instrumenter mulig å velge i blant:
· Fløyte
· Klarinett
· Saxofon
· Trombone
· Walthorn
· Kornett/Trompet
· Baryton
· Tuba
· Slagverk

DRILL

Vårt hovedinntak er om høsten, like etter skolestart, fra 1. klasse eller høyere .
Drill er oppdelt i flere kategorier som f.eks. drilldans, majorettes (parade), twirl, show og pom pons. I drilldans og twirl er det også solo og duettkategorier.

Det viktigste instrumentet i drill er selvfølgelig drillstaven, men vi bruker også mange andre effekter Hvis du ikke har drillet før, så starter du med å lære teknisk grunnferdigheter med drillstaven, så bygger vi på med musikk i drilldans og på slutten av første året lærer vi også parade for 17. mai

Hovedmålet for drilltroppen er deltakelse i Trøndersk Mesterskap, som vi øver på i løpet av vinteren. Vi øver på tirsdag og torsdag i gymsalen på Flatåsen skole - Øvre bygg

 

Økonomi
Det koster og drive et skolekorps. Instrumenter, noter, uniformer og lønnsutgifter er sentrale utgiftsposter. Skolekorpset er foreldredrevet og foreldreinnsats er en viktig finansieringskilde for driften. I Flatåsen Skolekorps har vi valgt å konsentrere foreldreinnsatsen rundt noen få større aktiviteter gjennom året.
- Loppemarked
- Kafé/kiosk ved 17.mai

Oppgaver knyttet til korpsets ulike aktiviteter blir fordelt mellom foreldrene, og god deltakelse vil bidra til at oppgavene går på rundgang. I tillegg til at dette er inntektsbringende for korpset, er det en fin måte å bli kjent med andre foreldrene på. Foreldreinnsats er viktig, men korpset er også avhengig av andre inntektskilder. I tillegg til kontingent fra medlemmer mottar vi kulturmidler fra kommunen og støtte fra lokale sponsorer.

Instrumenter
Medlemmene kan låne instrument fra skolekorpset. Vi har instrumenter som koster fra 4.000-30.000 kroner, og de representerer derfor en betydelig verdi for korpset. Et instrument må behandles pent og vedlikeholdes kontinuerlig. Dette forplikter, og hver enkelt musiker har et viktig ansvar. Ta vare på instrumentet

- Sett sammen instrumentet riktig (få hjelp av spillelæreren)
- Stell instrumentet ditt jevnlig (smøre ventiler, kork osv.)
- Lån ikke ut instrumentet til andre.
- Du er selv ansvarlig for at det ikke går i stykker
- Oppbevar instrumentet ditt på en trygg plass.
- Instrumentet skal enten stå i stativet eller i kassen når du ikke bruker det.

Dersom det skulle være noe i veien med instrumentet ditt, skal du ikke starte reparasjoner selv. Instrumentforvalter skal alltid kontaktes. De som på egen hånd sender instrumentet til reparasjon, eller forårsaker skade ved forsøk på reparasjon, må regne med å dekke kostnaden selv.

Uniformer
Hovedkorpset bærer en flott uniform i blått. Uniformen består av jakke, bukse, slips, hatt og hvit notemappe. Medlemmet låner uniform fra korpset, men må selv anskaffe sorte sko og hvit skjorte.
Aspirantkorps og rektutter har samme ”uniform”. Den består av grå korpsgenser, hvit skjorte, svart bukse og svarte sko. Tilbehør: Tørkle i halsen, metallring. Korpsgenser og tørkle lånes fra korpset. Skjorte, bukse og sko ordnes privat. Korpsgenser skal kun brukes i korpssammenhenger.

Uniformsreglementet
Eventuelle spørsmål kan rettes til uniformsansvarlig.

Noter
Skolekorpset har etterhvert bygget et innholdsrikt notearkiv som vi må holde orden i. Alle noter som er delt ut skal oppbevares i egnet perm/mappe. Musikeren skal ta godt vare på sine noter og sørge for at disse blir innlevert til noteforvalter når det gis beskjed om dette.