Historie
Furuhaugen skole sto ferdig i 1980, og etter iherdig innsats fra ildsjeler ble Furuhaugen & Flatåsen skolekorps (FFSK) stiftet 18.mars 1981. Etter oppstarten har korpset vært et fast innslag i musikk- og kulturlivet her på Flatåsen. Etter sammenslåingen av de to skolene (Furuhaugen skole og Flatåsen skole) til nye Flatåsen skole, var det naturlig at også skolekorpset skiftet navn, så i 2007 ble korpset navn endret til Flatåsen Skolekorps.

Engasjerte barn og foreldre sørger for at korpset fortsetter å være en aktiv pådriver i musikk- og kulturlivet på Flatåsen og omegn. Vi har nå medlemmer også fra bydelene Romolslia, Saupstad, Kolstad og Huseby. Korpset har både drilltropp og musikkorps, og teller i dag ca 50 medlemmer fordelt på drill, og musikk.